Autentizační údaje k EET

Každý podnikající subjekt povinný k EET musí od 01. září požádat o přidělení autentizačních údajů k EET a to buď elektronicky, přes Daňový portál, a nebo osobně na libovolném územním pracovišti finančního úřadu.  

Přes autentizační údaje se podnikající subjekt následně přihlásí do webové aplikace Elektronická evidence tržeb. V ní musí ještě před startem evidence vyplnit údaje o všech provozovnách, prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou elektronicky evidované tržby. Poté, co podnikatel uvede údaje o provozovnách, může v dané aplikaci získat digitální certifikát. Jak nám upřesnila náměstkyně ministra financí: Prostřednictvím digitálního certifikátu Finanční správa identifikuje podnikatele při zasílání údajů datovými zprávami. Počet certifikátů se odvíjí od potřeb daného podnikatele a je výhradně na jeho rozhodnutí.  Certifikát se musí následně nainstalovat do pokladního zařízení, v našem případě do aplikace Elektronický číšník®.